تفتیان نتوانست با “بولت “بدود

تفتیان نتوانست با “بولت “بدودتفتیان انتظار داشت تا به فینال رقابت های دوومیدانی 100 متر المپیک برسد. تفتیان نتوانست با “بولت “بدود تفتیان انتظار داشت تا به فینال رقابت های…

READ MORE