توضیحات قاسمی درباره صدور مجوز عبور هواپیمای نخست‌وزیر بلغارستان از آسمان ایران

توضیحات قاسمی درباره صدور مجوز عبور هواپیمای نخست‌وزیر بلغارستان از آسمان ایرانایرنا نوشت: سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه موضوع صادر نکردن مجوز عبور هواپیمای حامل نخست وزیر بلغارستان از…

READ MORE