۵ کشته در ۲ تصادف وانت نیسان/ تصادف ۲ پژو ۵ کشته و ۳ زخمی داد

۵ کشته در ۲ تصادف وانت نیسان/ تصادف ۲ پژو ۵ کشته و ۳ زخمی داد
جانشین رییس پلیس‌راه راهور ناجا گفت: در 2 تصادف وانت نیسان 5 تن کشته شدند.

۵ کشته در ۲ تصادف وانت نیسان/ تصادف ۲ پژو ۵ کشته و ۳ زخمی داد

جانشین رییس پلیس‌راه راهور ناجا گفت: در 2 تصادف وانت نیسان 5 تن کشته شدند.
5 کشته در ۲ تصادف وانت نیسان/ تصادف ۲ پژو ۵ کشته و ۳ زخمی داد

بک لینک