400 مقام قضایی روسیه متهم به اختلاس شدند

400 مقام قضایی روسیه متهم به اختلاس شدند
ایرنا نوشت: رئیس کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد: اکنون 400 دادستان، قاضی و بازپرس به دلیل اختلاس تحت پیگرد قانونی هستند.

400 مقام قضایی روسیه متهم به اختلاس شدند

ایرنا نوشت: رئیس کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد: اکنون 400 دادستان، قاضی و بازپرس به دلیل اختلاس تحت پیگرد قانونی هستند.
400 مقام قضایی روسیه متهم به اختلاس شدند

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *