مرغ بورسی می‌شود

مرغ بورسی می‌شودایسنا نوشت:در آینده نزدیک گوشت مرغ نیز در بورس کالا عرضه می‌شود . مرغ بورسی می‌شود ایسنا نوشت:در آینده نزدیک گوشت مرغ نیز در بورس کالا عرضه می‌شود…

READ MORE