تفتیان نتوانست با “بولت “بدود

تفتیان نتوانست با “بولت “بدود
تفتیان انتظار داشت تا به فینال رقابت های دوومیدانی 100 متر المپیک برسد.

تفتیان نتوانست با “بولت “بدود

تفتیان انتظار داشت تا به فینال رقابت های دوومیدانی 100 متر المپیک برسد.
تفتیان نتوانست با “بولت “بدود

خرم خبر

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *