پاسخ روحانی به فریبکاری خانم “آقا اجازه”!

پاسخ روحانی به فریبکاری خانم “آقا اجازه”!

گروه سیاسی جهان نیوز، محمد ایمانی: خانم موگرینی با تحریف برجام ادعا کرده که در بخش مقدمه (PREAMBLE) توافق هسته‌ای، «نیم‌جمله‌ای» گنجانده شده با این مضمون؛ “ایران خواستار قرار دادن برجام به عنوان زیربنایی برای گفت‌وگو درباره مسائل دیگر است”. در حالی که عبارت موجود در مقدمه برجام چنین است: “آنها (ایرانیها) انتظار دارند که اجرای کامل این برجام در جهت مثبت، به صلح و امنیت بین المللی کمک نماید”. البته همین عبارت هم بی معنا و غلط است اما در برجام ، درخواست برای زیربنا قرار دادن برجام و گفت و گو درباره “مسائل دیگر” وجود ندارد و اساسا ماموریت تیم، منحصرا درباره مسئله هسته ای بوده است.

با این وصف، غرض خانم موگرینی از اینکه مدعی شده می خواهد رازی را فاش کند، چیست؟ او مایل است به جای پاسخگو شدن غرب درباره اجرای کامل برجام یا به عبارتی تعهدات بر زمین مانده آمریکا و اروپا درباره لغو تحریم ها، مشاجره جدیدی را درداخل ایران تدارک کند و توپ را به زمین ما بیندازد؛ با این تلقین فریبکارانه که گسترش مذاکرات به موضوعات جدید (برنامه موشکی، نفوذ ایران در منطقه، ادعای همکاری ایران با تروریسم و …) با قطب بندی موافق و مخالف مواجه است و اگر گرهی بر سر لغو تحریم ها یا گشایش اقتصادی و جود دارد، به داخل ایران برمی گردد!

این رویکرد منافقانه در حالی است که به تصریح گزارش های وزارت خارجه، آمریکا در اجرای برجام سنگ اندازی و کارشکنی و بدعهدی می کند. اروپا هم نقش سرپوش گذاشتن و طرح مطالبات جدید را بر عهده گرفته است. وقتی به تعبیر آقای ظریف، ایران 23 ماه پس از آغاز اجرای برجام هنوز هم نمی تواند حتی یک حساب بانکی در انگلیس (ونه آمریکا) باز کند، دعوت به مذاکره در موضوعات جدید چه معنایی جز “وسوسه شیطان” و دلالی فریب برای شیطان بزرگ دارد؟

از همه مواضع صریح تر، موضع توام با خشم و سرخوردگی آقای روحانی است. او که 4 سال قبل گفته بود “اروپایی ها آقا اجازه هستند و بستن با کدخدا (آمریکا) راحت تر است”، همین چند هفته قبل به صراحت در مجلس گفت “داستان مضحکی اتفاق افتاده؛ می‌گویند تعهدی که قبلا بستیم، فعلا قرص و محکم نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می‌گوید که اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورهای شرق آسیا (کره شمالی) می‌گوید بیا با ما مذاکره کن؛ مگر ديوانه‌اند كه با شما مذاكره كنند؟ شما به مذاكره‌اي كه به تاييد سازمان ملل رسيده، پايبند نيستيد”.

ما انتقادهای جدی و متعدد به تیم مذاکره کننده و دولت درباره نحوه تنظیم و اجرای برجام به دور از مصالح ملی دازیم اما اکنون طرف اصلی دعوای ملت ما، شیطان بزرگ و کارچاق کن های اروپایی آن هستند. خانم موگرینی همین روزها ثابت می کند که ضرب المثل خویشاوندی شغال و سگ زرد، درست است.

پاسخ روحانی به فریبکاری خانم “آقا اجازه”!

گروه سیاسی جهان نیوز، محمد ایمانی: خانم موگرینی با تحریف برجام ادعا کرده که در بخش مقدمه (PREAMBLE) توافق هسته‌ای، «نیم‌جمله‌ای» گنجانده شده با این مضمون؛ “ایران خواستار قرار دادن برجام به عنوان زیربنایی برای گفت‌وگو درباره مسائل دیگر است”. در حالی که عبارت موجود در مقدمه برجام چنین است: “آنها (ایرانیها) انتظار دارند که اجرای کامل این برجام در جهت مثبت، به صلح و امنیت بین المللی کمک نماید”. البته همین عبارت هم بی معنا و غلط است اما در برجام ، درخواست برای زیربنا قرار دادن برجام و گفت و گو درباره “مسائل دیگر” وجود ندارد و اساسا ماموریت تیم، منحصرا درباره مسئله هسته ای بوده است.

با این وصف، غرض خانم موگرینی از اینکه مدعی شده می خواهد رازی را فاش کند، چیست؟ او مایل است به جای پاسخگو شدن غرب درباره اجرای کامل برجام یا به عبارتی تعهدات بر زمین مانده آمریکا و اروپا درباره لغو تحریم ها، مشاجره جدیدی را درداخل ایران تدارک کند و توپ را به زمین ما بیندازد؛ با این تلقین فریبکارانه که گسترش مذاکرات به موضوعات جدید (برنامه موشکی، نفوذ ایران در منطقه، ادعای همکاری ایران با تروریسم و …) با قطب بندی موافق و مخالف مواجه است و اگر گرهی بر سر لغو تحریم ها یا گشایش اقتصادی و جود دارد، به داخل ایران برمی گردد!

این رویکرد منافقانه در حالی است که به تصریح گزارش های وزارت خارجه، آمریکا در اجرای برجام سنگ اندازی و کارشکنی و بدعهدی می کند. اروپا هم نقش سرپوش گذاشتن و طرح مطالبات جدید را بر عهده گرفته است. وقتی به تعبیر آقای ظریف، ایران 23 ماه پس از آغاز اجرای برجام هنوز هم نمی تواند حتی یک حساب بانکی در انگلیس (ونه آمریکا) باز کند، دعوت به مذاکره در موضوعات جدید چه معنایی جز “وسوسه شیطان” و دلالی فریب برای شیطان بزرگ دارد؟

از همه مواضع صریح تر، موضع توام با خشم و سرخوردگی آقای روحانی است. او که 4 سال قبل گفته بود “اروپایی ها آقا اجازه هستند و بستن با کدخدا (آمریکا) راحت تر است”، همین چند هفته قبل به صراحت در مجلس گفت “داستان مضحکی اتفاق افتاده؛ می‌گویند تعهدی که قبلا بستیم، فعلا قرص و محکم نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می‌گوید که اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورهای شرق آسیا (کره شمالی) می‌گوید بیا با ما مذاکره کن؛ مگر ديوانه‌اند كه با شما مذاكره كنند؟ شما به مذاكره‌اي كه به تاييد سازمان ملل رسيده، پايبند نيستيد”.

ما انتقادهای جدی و متعدد به تیم مذاکره کننده و دولت درباره نحوه تنظیم و اجرای برجام به دور از مصالح ملی دازیم اما اکنون طرف اصلی دعوای ملت ما، شیطان بزرگ و کارچاق کن های اروپایی آن هستند. خانم موگرینی همین روزها ثابت می کند که ضرب المثل خویشاوندی شغال و سگ زرد، درست است.

پاسخ روحانی به فریبکاری خانم “آقا اجازه”!

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *