یک تکه از ماه روی دست‌تان با ۹۳ میلیون تومان!/ساخت ساعت مچی با سنگ‌های ماه

یک تکه از ماه روی دست‌تان با ۹۳ میلیون تومان!/ساخت ساعت مچی با سنگ‌های ماه
مهر نوشت: یک شرکت روسی ساعت های مچی را تولید کرده است که با صخره های موجود بر روی سیاره ماه ساخته شده اند.

یک تکه از ماه روی دست‌تان با ۹۳ میلیون تومان!/ساخت ساعت مچی با سنگ‌های ماه

مهر نوشت: یک شرکت روسی ساعت های مچی را تولید کرده است که با صخره های موجود بر روی سیاره ماه ساخته شده اند.
یک تکه از ماه روی دست‌تان با ۹۳ میلیون تومان!/ساخت ساعت مچی با سنگ‌های ماه

خرید بک لینک