چرایی انتشار نامه کروبی/ پیام نامه کروبی به طرفداران رفع حصر+ تصویر

چرایی انتشار نامه کروبی/ پیام نامه کروبی به طرفداران رفع حصر+ تصویر

گروه سیاسی جهان نیوز: رضا سراج، کارشناس مسایل سیاسی و راهبردی درباره چرایی انتشار نامه اخیر مهدی کروبی از سران فتنه 88، نوشته است: با انتشار نامه‌ هتاکانه و سراسر افتراء کروبی خطاب به رهبر معظم انقلاب، به نظر می‌رسد، در آستانه دهه فجر، دور جدیدی از التهاب و فتنه آفرینی برای اعمال فشار خارجی به کشور در دستور کار قرار گرفته است. از طرف دیگر، در شرایطی که مقدمات رفع حصر ایشان در حال طی شدن بود؛ انتشار این نامه، ناظر بر نیازمندی فتنه‌گران و جریان ضدانقلاب به حفظ سوژه تبلیغی علیه نظام است. باید بین انتشار این نامه و زیاده خواهی‌های غربی‌ها از ایران، رابطه معناداری را جستجو کرد.

*پیام نامه کروبی به طرفداران رفع حصر

در همین حال، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نیز در واکنش به نامه کروبی به رهبری  انقلاب در توییتی نوشت: نامه سراسر از حقد و کینه شخصی، پر از تهمت و دروغ کروبی پیام روشنی به طرفداران رفع  حصر و اراده نظام در شروع پله کانی آن  و خاتمی دارد. نویسندگان نامه حصر را واحد تولیدی سرمایه اجتماعی بیشتر از 300 هزار رای میدانند و رفع حصر را گم شدن تلقی میکنند.
 

 
*از نظر کروبی مشکلات کشور تقصیر چه کسی است؟

از سوی دیگر امین فرج اللهی نیز در کانال تلگرامی خود توشته است: بهار84 هاشمی‌رفسنجانی با این موضع که چون «کانديدای توانمند و مقبولي» در انتخابات نامزد نشده که بتواند مشکلات کشور را حل کند، وارد انتخابات می‌شود. آخرین روزهای اردیبهشت مهدی کروبی که نامزد انتخابات است نامه‌ای به هاشمی می‌نویسد و با انتقاد از فرافکنی و تناقضات او، ریشه خیلی از مشکلات فعلی را در اقدامات سالهای ریاست‌جمهوری او معرفی می‌کند.

بخشی از این نامه متن به شرح زیر است:

ظاهراً جنابعالی به اين نتيجه رسيده ايد که تنها فرد قادر به رفع آن نگرانيها، خود حضرتعالی هستيد، در حالی که معتقدم بذر بسياری از همين نگرانيها در دولت جنابعالی کاشته شد و اکنون چيزی را درو می کنيم که خود حضرتعالی سالها شاهد کاشته شدن و روئيدن آن بوديد و متأسفانه در برابر آن سکوت يا رفتار تأييدآميز داشتيد.

شما از گسترش تنشهايی سخن گفته ايد که به طرد و انزوای نيروهای گرانقدر انقلاب منجر می شود، آيا راستی گمان می کنيد اين موضوع دقيقاً از روزی آغاز شد که مردم با رأی قاطع خود که نشان دهنده ديدگاه ملت نسبت به برخی اتفاقات گذشته بود اداره کشور را به شخصيت ديگری سپردند؟

من معتقدم بلندترين گام در زمينه حذف و طرد نيروها دقيقاً در زمانی برداشته شد که شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس چهارم، تعداد زيادی از اصيلترين نيروهای انقلاب و خدمتگزاران مردم را به بهانه های واهی رد صلاحيت کرد.

آيا جنابعالی به خاطر نداريد که تعداد زيادی از اين نيروها به استناد گزارشات غيرواقعی وزارت اطلاعات تحت مديريت شما، رد صلاحيت شدند؟آيا در جريان هستيد که بر اساس اخبار موجود، جرم اصلی همسر شهيد رجايی که منجر به رد صلاحيت او شد، ادعای اهانت به جنابعالی و خانواده محترمتان بود؟ البته قبل از آن و بخصوص از نخستين روزهای انتخاب شما به عنوان رئيس جمهور نيز مقدمات حذف و طرد نيروها ايجاد شده بود که اينجانب در اکثر آن موارد شخصاً موضوع را به شما منتقل و خواستار همکاری شما برای جلوگيری از آنها شدم.
 
من هم مانند شما نگران “تضعيف ارزشها” و “کاهش شأن و منزلت فردی” آحاد مردم هستم اما آيا در دين مين اسلام، ارزشی بالاتر از آبروی مردم وجود دارد؟

قطعاً قبول داريم که آبروی افراد حتی از خون آنان مهمتر است، پس جنابعالی با چه معياری انتخابات مجلس چهارم که در آن بعضی از وزرای فعلی، همسر شهيد رجايی،‌ همسر شهيد باکری و صدها نيروی رزمنده، ايثارگر و مخلص که برخی از آنها دوازده سال نماينده مجلس بودند رد صلاحيت شدند را “بسيار بسيار خوب” و “بسيار موفق” دانستيد؟

آيا اين تعبير جنابعالی،‌ صحه گذاردن بر آغاز روند طرد نيروها نبود؟ آيا اقدامات تخريبی صدا و سيمای تحت مديريت اخوی مکرم جنابعالی، برادر عزيز آقای مهندس محمد هاشمی عليه يکی از جناحهای سياس در جريان انتخابات بی سابقه مجلس چهارم،‌ هيچ سهمی در حذف و طرد نيروها نداشت؟

چرایی انتشار نامه کروبی/ پیام نامه کروبی به طرفداران رفع حصر+ تصویر

گروه سیاسی جهان نیوز: رضا سراج، کارشناس مسایل سیاسی و راهبردی درباره چرایی انتشار نامه اخیر مهدی کروبی از سران فتنه 88، نوشته است: با انتشار نامه‌ هتاکانه و سراسر افتراء کروبی خطاب به رهبر معظم انقلاب، به نظر می‌رسد، در آستانه دهه فجر، دور جدیدی از التهاب و فتنه آفرینی برای اعمال فشار خارجی به کشور در دستور کار قرار گرفته است. از طرف دیگر، در شرایطی که مقدمات رفع حصر ایشان در حال طی شدن بود؛ انتشار این نامه، ناظر بر نیازمندی فتنه‌گران و جریان ضدانقلاب به حفظ سوژه تبلیغی علیه نظام است. باید بین انتشار این نامه و زیاده خواهی‌های غربی‌ها از ایران، رابطه معناداری را جستجو کرد.

*پیام نامه کروبی به طرفداران رفع حصر

در همین حال، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نیز در واکنش به نامه کروبی به رهبری  انقلاب در توییتی نوشت: نامه سراسر از حقد و کینه شخصی، پر از تهمت و دروغ کروبی پیام روشنی به طرفداران رفع  حصر و اراده نظام در شروع پله کانی آن  و خاتمی دارد. نویسندگان نامه حصر را واحد تولیدی سرمایه اجتماعی بیشتر از 300 هزار رای میدانند و رفع حصر را گم شدن تلقی میکنند.
 

 
*از نظر کروبی مشکلات کشور تقصیر چه کسی است؟

از سوی دیگر امین فرج اللهی نیز در کانال تلگرامی خود توشته است: بهار84 هاشمی‌رفسنجانی با این موضع که چون «کانديدای توانمند و مقبولي» در انتخابات نامزد نشده که بتواند مشکلات کشور را حل کند، وارد انتخابات می‌شود. آخرین روزهای اردیبهشت مهدی کروبی که نامزد انتخابات است نامه‌ای به هاشمی می‌نویسد و با انتقاد از فرافکنی و تناقضات او، ریشه خیلی از مشکلات فعلی را در اقدامات سالهای ریاست‌جمهوری او معرفی می‌کند.

بخشی از این نامه متن به شرح زیر است:

ظاهراً جنابعالی به اين نتيجه رسيده ايد که تنها فرد قادر به رفع آن نگرانيها، خود حضرتعالی هستيد، در حالی که معتقدم بذر بسياری از همين نگرانيها در دولت جنابعالی کاشته شد و اکنون چيزی را درو می کنيم که خود حضرتعالی سالها شاهد کاشته شدن و روئيدن آن بوديد و متأسفانه در برابر آن سکوت يا رفتار تأييدآميز داشتيد.

شما از گسترش تنشهايی سخن گفته ايد که به طرد و انزوای نيروهای گرانقدر انقلاب منجر می شود، آيا راستی گمان می کنيد اين موضوع دقيقاً از روزی آغاز شد که مردم با رأی قاطع خود که نشان دهنده ديدگاه ملت نسبت به برخی اتفاقات گذشته بود اداره کشور را به شخصيت ديگری سپردند؟

من معتقدم بلندترين گام در زمينه حذف و طرد نيروها دقيقاً در زمانی برداشته شد که شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس چهارم، تعداد زيادی از اصيلترين نيروهای انقلاب و خدمتگزاران مردم را به بهانه های واهی رد صلاحيت کرد.

آيا جنابعالی به خاطر نداريد که تعداد زيادی از اين نيروها به استناد گزارشات غيرواقعی وزارت اطلاعات تحت مديريت شما، رد صلاحيت شدند؟آيا در جريان هستيد که بر اساس اخبار موجود، جرم اصلی همسر شهيد رجايی که منجر به رد صلاحيت او شد، ادعای اهانت به جنابعالی و خانواده محترمتان بود؟ البته قبل از آن و بخصوص از نخستين روزهای انتخاب شما به عنوان رئيس جمهور نيز مقدمات حذف و طرد نيروها ايجاد شده بود که اينجانب در اکثر آن موارد شخصاً موضوع را به شما منتقل و خواستار همکاری شما برای جلوگيری از آنها شدم.
 
من هم مانند شما نگران “تضعيف ارزشها” و “کاهش شأن و منزلت فردی” آحاد مردم هستم اما آيا در دين مين اسلام، ارزشی بالاتر از آبروی مردم وجود دارد؟

قطعاً قبول داريم که آبروی افراد حتی از خون آنان مهمتر است، پس جنابعالی با چه معياری انتخابات مجلس چهارم که در آن بعضی از وزرای فعلی، همسر شهيد رجايی،‌ همسر شهيد باکری و صدها نيروی رزمنده، ايثارگر و مخلص که برخی از آنها دوازده سال نماينده مجلس بودند رد صلاحيت شدند را “بسيار بسيار خوب” و “بسيار موفق” دانستيد؟

آيا اين تعبير جنابعالی،‌ صحه گذاردن بر آغاز روند طرد نيروها نبود؟ آيا اقدامات تخريبی صدا و سيمای تحت مديريت اخوی مکرم جنابعالی، برادر عزيز آقای مهندس محمد هاشمی عليه يکی از جناحهای سياس در جريان انتخابات بی سابقه مجلس چهارم،‌ هيچ سهمی در حذف و طرد نيروها نداشت؟

چرایی انتشار نامه کروبی/ پیام نامه کروبی به طرفداران رفع حصر+ تصویر

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *