پژوهش، موتور محرک کشور در رقابت های جهانی است

پژوهش، موتور محرک کشور در رقابت های جهانی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: همه آنچه که به عنوان پیشرفت علوم در دوره های مختلف تاریخ شناخته ایم حاصل تلاش افرادی است که در کار خود رویکردی پژوهشی داشته اند و ذهن پرسشگرشان همواره محرکی برای فعالیت های پژوهشی آنان شده است.

پژوهش، موتور محرک کشور در رقابت های جهانی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: همه آنچه که به عنوان پیشرفت علوم در دوره های مختلف تاریخ شناخته ایم حاصل تلاش افرادی است که در کار خود رویکردی پژوهشی داشته اند و ذهن پرسشگرشان همواره محرکی برای فعالیت های پژوهشی آنان شده است.
پژوهش، موتور محرک کشور در رقابت های جهانی است

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *