وزیر دفاع ترکیه: کودتا تمام شد، خطر باقی است

وزیر دفاع ترکیه: کودتا تمام شد، خطر باقی است
ایسنا نوشت: وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که کودتای نظامی در این کشور ناکام مانده اما تهدیدها و خطراتی هنوز پابرجاست.

وزیر دفاع ترکیه: کودتا تمام شد، خطر باقی است

ایسنا نوشت: وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که کودتای نظامی در این کشور ناکام مانده اما تهدیدها و خطراتی هنوز پابرجاست.
وزیر دفاع ترکیه: کودتا تمام شد، خطر باقی است