واکسن جدیدی که از چند نوع آنفلوانزا پیشگیری می کند

واکسن جدیدی که از چند نوع آنفلوانزا پیشگیری می کند
ایرنا نوشت: محققان می گویند واکسنی ساخته اند که می تواند از آلودگی به چند گونه همه گیری و فصلی ویروس H1N1 آنفلوانزا پیشگیری کند.

واکسن جدیدی که از چند نوع آنفلوانزا پیشگیری می کند

ایرنا نوشت: محققان می گویند واکسنی ساخته اند که می تواند از آلودگی به چند گونه همه گیری و فصلی ویروس H1N1 آنفلوانزا پیشگیری کند.
واکسن جدیدی که از چند نوع آنفلوانزا پیشگیری می کند

خرید بک لینک