هجوم نرم به ارزش‌ها، اين‌بار با چالش «مجيد»!

هجوم نرم به ارزش‌ها، اين‌بار با چالش «مجيد»!

به گزارش جهان نیوز؛ هر‌از‌چند‌گاه خود را به شكلي نشان مي‌دهد؛ يك روز بهانه اين چالش مي‌شود نقش «نقي» در سريال پايتخت و روز ديگر چالش صدا زدن گربه‌ها با نام «مجيد» شكل مي‌گيرد تا از يكسو سرپوشي باشد بر نقاط ضعف مكاتب اومانيستي و ماترياليستي و ديگر ايسم‌هايي كه هيچگاه نتوانسته‌اند پاسخي به روح‌هاي تشنه حقيقت داشته باشند و يكي پس از ديگري نقض شده‌اند. از سوي ديگر، اينجا هم با همان حكايت دنباله‌دار اسلام‌ستيزي و اسلام‌هراسي مواجهيم. حكايتي كه از آغاز نبوت پيام‌آور رحمت حضرت محمد (ص) خود را به اشكال گوناگون نشان مي‌دهد. انگار كه هيچگاه آتش كينه ستيزه‌جويان با اسلام فرو نمي‌نشيند؛ ‌چه در قالب اعلام بيت‌المقدس به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر قدس باشد و چه در قاموس طنزهايي كه به يكباره در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي با تكيه بر نام‌هاي مقدس، ‌نرم و خزنده براي عادي‌سازي توهين به مقدسات و تغيير نظام ارزشي جامعه قد‌علم مي‌كنند و بسياري از ما بي‌توجه به پروژه‌هاي عظيمي كه در وراي اين به ظاهر طنزها پنهان است، با بازنشر آنها بي‌آنكه خود بدانيم، عامل اجراي چنين پروژه‌هايي مي‌شويم. 

   

بازيگران هجمه به مقدسات 

 

بر پایه گزارش جوان، به رشته تحرير درآمدن كتاب «آيات شيطاني» از سوي فرد مرتدي چون «سلمان رشدي» و پشتيباني غرب از اين فرد را مي‌توان آغاز فاز جديدي از ستيزه‌جويي با اسلام در قالب هجمه به مقدسات دانست. هجمه‌اي كه در ابتدا به نام آزادي بيان اتفاق افتاد.  با حادثه 11سپتامبر 2001 ميلادي اين هجمه‌ها وارد فاز جديدي شد؛ اين‌بار نمايش اسلام‌هراسي از سوي گروه صهيونيستي «بيلدربرگ» طراحي و اجرا شد تا با كشتن 3هزار نفر انسان بيگناه و نسبت دادن اين حادثه تروريستي به مسلمانان آغاز هجمه‌اي گستره به مقدسات دين اسلام را كليد بزنند.  پخته شدن اين سناريو براي ورود به مرحله اجرا 9 سال طول كشيد و بازيگر اين نمايش غير‌اخلاقي تري جونز، كشيش گمنام امريكايي بود. رسانه‌هاي غربي با بازتاب گسترده اقدام موهن اين فرد كه عدم تعادل رواني وي از سوي دخترش نيز تأييد شد، اثبات كردند اين سناريو اهداف از پيش تعيين شده‌اي دارد كه رسانه‌اي شدن اين عمل شنيع نيز يكي از بخش‌هاي سناريوي اهانت به مقدسات بود، اما اين جريان شنيع همچنان ادامه دارد و هر‌از‌چند‌گاه، شكستن خط قرمز مقدسات و هجمه به مباني اعتقادي مسلمانان را شاهد هستيم.  ريشه چرايي عبور استكبار از خط قرمز مقدسات ديني را بايد در روابط قدرت – دانش مورد ‌بررسي تاريخي قرار داد. در وراي اين بررسي مي‌توان دست‌هاي پشت پرده در طراحي و اجراي اين سناريو را شناسايي كرد و دستمان مي‌آيد چه كساني از تقدس‌زدايي و هجمه به مقدسات سود مي‌برند. اين در حالي است كه بسياري از مقام‌هاي ديني و سياسي غرب همچون ادموند اشتويبر، رئيس حزب مسيحي سوسياليست آلمان و جورج جانيزفاين، نماينده ويژه پاپ بنديكت شانزدهم، آشكارا از اسلامي شدن قاره اروپا و ذوب شدن هويت مسيحي جوامع غربي هشدار داده‌اند. 

   

اهداف تقدس‌زدايي 

 

اين هجمه اهداف متعددي را در پشت پرده دنبال مي‌كند. اهدافي از جمله دشمني خيالي براي توجيه سياست‌ها تا جايگزين خطر كمونيسم و شيطان شوروي شود و اشتباهات سياسي قدرت‌هاي غربي را به گردن بگيرند.  از منظر روانشناختي تكرار هر موضوعي به عادي‌سازي آن منجر مي‌شود. يكي از مهم‌ترين اهداف پروژه هجمه به مقدسات، تقدس‌زدايي، عادي‌سازي اهانت به مقدسات و سنجش آستانه تحمل مسلمانان است كه مي‌تواند گام‌هاي بعدي آنها را مشخص كند. توهين و توطئه از پايان منطق آغاز مي‌شود؛ اگر‌چه تقدس‌زدايي و هجمه به مقدسات ديني از زواياي مختلف قابل بررسي است، اما نمي‌توان كتمان كرد روي آوردن دشمنان اديان به اين رفتار غيراخلاقي نشانه‌ ضعف و ناتواني آنها بوده است. 

 

شايد اگر وقتي مي‌خواهيم يكي از جوك‌ها يا فيلم‌ها و محتواهاي انتشار يافته در فضاي مجازي را به اشتراك بگذاريم كمي بيشتر تأمل كنيم و به پشت پرده‌هاي احتمالي آن هم بينديشيم، مي‌توانيم خيلي ساده از توطئه‌اي كه هويت و ارزش‌هاي ما را هدف گرفته پيشگيري كنيم. 

   

مخاصمه چندين قرني

 

سنگ بناي مخاصمه غرب با اسلام را بايد در گسترش اسلام در قرن‌هاي اوليه هجرت (قرن هشتم ميلادي) در قلب اروپا از ايتاليا و فرانسه تا اسپانيا جست‌وجو كرد. حضور مسلمانان در اسپانيا (آندلس) هشت قرن به طول انجاميد و سبب شد تا اسلام‌ستيزي اين‌بار در قالب جنگ‌هاي صليبي، ظهور و بروز يابد. در جنگ‌هاي صليبي از سال 1091 تا سال 1291 ميلادي، ثروتمندان يهودي و مسيحي از طرف اروپا براي تصرف بيت‌المقدس به مسلمانان حمله كردند.  در قرون 15 و 17 مسلمانان از روسيه تا قلب اروپاي شرقي پيش رفتند و اين مناطق را تحت استيلاي خود درآوردند. با اين وجود قرون 19 و 20 دوران ركود مسلمانان بود، اما در عصر حاضر و دهه‌هاي اخير گرايش به اسلام و جمعيت مسلمانان رشد فزاينده‌اي داشته است و انقلاب اسلامي ايران در قرن جاري، نشانه‌اي از توفيق ايجاد يك حكومت اسلامي است كه روز‌به‌روز بيشتر در مدار اقتدار حركت مي‌كند. همين جلوه‌نمايي قدرت اسلام و مسلمانان است كه استكبار جهاني را به فكر مبارزه‌اي جدي‌تر و در ميادين گوناگون با اسلام انداخته است؛ ‌از اسلام‌هراسي تا اسلام‌ستيزي و هجمه به مقدسات.

هجوم نرم به ارزش‌ها، اين‌بار با چالش «مجيد»!

به گزارش جهان نیوز؛ هر‌از‌چند‌گاه خود را به شكلي نشان مي‌دهد؛ يك روز بهانه اين چالش مي‌شود نقش «نقي» در سريال پايتخت و روز ديگر چالش صدا زدن گربه‌ها با نام «مجيد» شكل مي‌گيرد تا از يكسو سرپوشي باشد بر نقاط ضعف مكاتب اومانيستي و ماترياليستي و ديگر ايسم‌هايي كه هيچگاه نتوانسته‌اند پاسخي به روح‌هاي تشنه حقيقت داشته باشند و يكي پس از ديگري نقض شده‌اند. از سوي ديگر، اينجا هم با همان حكايت دنباله‌دار اسلام‌ستيزي و اسلام‌هراسي مواجهيم. حكايتي كه از آغاز نبوت پيام‌آور رحمت حضرت محمد (ص) خود را به اشكال گوناگون نشان مي‌دهد. انگار كه هيچگاه آتش كينه ستيزه‌جويان با اسلام فرو نمي‌نشيند؛ ‌چه در قالب اعلام بيت‌المقدس به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر قدس باشد و چه در قاموس طنزهايي كه به يكباره در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي با تكيه بر نام‌هاي مقدس، ‌نرم و خزنده براي عادي‌سازي توهين به مقدسات و تغيير نظام ارزشي جامعه قد‌علم مي‌كنند و بسياري از ما بي‌توجه به پروژه‌هاي عظيمي كه در وراي اين به ظاهر طنزها پنهان است، با بازنشر آنها بي‌آنكه خود بدانيم، عامل اجراي چنين پروژه‌هايي مي‌شويم. 

   

بازيگران هجمه به مقدسات 

 

بر پایه گزارش جوان، به رشته تحرير درآمدن كتاب «آيات شيطاني» از سوي فرد مرتدي چون «سلمان رشدي» و پشتيباني غرب از اين فرد را مي‌توان آغاز فاز جديدي از ستيزه‌جويي با اسلام در قالب هجمه به مقدسات دانست. هجمه‌اي كه در ابتدا به نام آزادي بيان اتفاق افتاد.  با حادثه 11سپتامبر 2001 ميلادي اين هجمه‌ها وارد فاز جديدي شد؛ اين‌بار نمايش اسلام‌هراسي از سوي گروه صهيونيستي «بيلدربرگ» طراحي و اجرا شد تا با كشتن 3هزار نفر انسان بيگناه و نسبت دادن اين حادثه تروريستي به مسلمانان آغاز هجمه‌اي گستره به مقدسات دين اسلام را كليد بزنند.  پخته شدن اين سناريو براي ورود به مرحله اجرا 9 سال طول كشيد و بازيگر اين نمايش غير‌اخلاقي تري جونز، كشيش گمنام امريكايي بود. رسانه‌هاي غربي با بازتاب گسترده اقدام موهن اين فرد كه عدم تعادل رواني وي از سوي دخترش نيز تأييد شد، اثبات كردند اين سناريو اهداف از پيش تعيين شده‌اي دارد كه رسانه‌اي شدن اين عمل شنيع نيز يكي از بخش‌هاي سناريوي اهانت به مقدسات بود، اما اين جريان شنيع همچنان ادامه دارد و هر‌از‌چند‌گاه، شكستن خط قرمز مقدسات و هجمه به مباني اعتقادي مسلمانان را شاهد هستيم.  ريشه چرايي عبور استكبار از خط قرمز مقدسات ديني را بايد در روابط قدرت – دانش مورد ‌بررسي تاريخي قرار داد. در وراي اين بررسي مي‌توان دست‌هاي پشت پرده در طراحي و اجراي اين سناريو را شناسايي كرد و دستمان مي‌آيد چه كساني از تقدس‌زدايي و هجمه به مقدسات سود مي‌برند. اين در حالي است كه بسياري از مقام‌هاي ديني و سياسي غرب همچون ادموند اشتويبر، رئيس حزب مسيحي سوسياليست آلمان و جورج جانيزفاين، نماينده ويژه پاپ بنديكت شانزدهم، آشكارا از اسلامي شدن قاره اروپا و ذوب شدن هويت مسيحي جوامع غربي هشدار داده‌اند. 

   

اهداف تقدس‌زدايي 

 

اين هجمه اهداف متعددي را در پشت پرده دنبال مي‌كند. اهدافي از جمله دشمني خيالي براي توجيه سياست‌ها تا جايگزين خطر كمونيسم و شيطان شوروي شود و اشتباهات سياسي قدرت‌هاي غربي را به گردن بگيرند.  از منظر روانشناختي تكرار هر موضوعي به عادي‌سازي آن منجر مي‌شود. يكي از مهم‌ترين اهداف پروژه هجمه به مقدسات، تقدس‌زدايي، عادي‌سازي اهانت به مقدسات و سنجش آستانه تحمل مسلمانان است كه مي‌تواند گام‌هاي بعدي آنها را مشخص كند. توهين و توطئه از پايان منطق آغاز مي‌شود؛ اگر‌چه تقدس‌زدايي و هجمه به مقدسات ديني از زواياي مختلف قابل بررسي است، اما نمي‌توان كتمان كرد روي آوردن دشمنان اديان به اين رفتار غيراخلاقي نشانه‌ ضعف و ناتواني آنها بوده است. 

 

شايد اگر وقتي مي‌خواهيم يكي از جوك‌ها يا فيلم‌ها و محتواهاي انتشار يافته در فضاي مجازي را به اشتراك بگذاريم كمي بيشتر تأمل كنيم و به پشت پرده‌هاي احتمالي آن هم بينديشيم، مي‌توانيم خيلي ساده از توطئه‌اي كه هويت و ارزش‌هاي ما را هدف گرفته پيشگيري كنيم. 

   

مخاصمه چندين قرني

 

سنگ بناي مخاصمه غرب با اسلام را بايد در گسترش اسلام در قرن‌هاي اوليه هجرت (قرن هشتم ميلادي) در قلب اروپا از ايتاليا و فرانسه تا اسپانيا جست‌وجو كرد. حضور مسلمانان در اسپانيا (آندلس) هشت قرن به طول انجاميد و سبب شد تا اسلام‌ستيزي اين‌بار در قالب جنگ‌هاي صليبي، ظهور و بروز يابد. در جنگ‌هاي صليبي از سال 1091 تا سال 1291 ميلادي، ثروتمندان يهودي و مسيحي از طرف اروپا براي تصرف بيت‌المقدس به مسلمانان حمله كردند.  در قرون 15 و 17 مسلمانان از روسيه تا قلب اروپاي شرقي پيش رفتند و اين مناطق را تحت استيلاي خود درآوردند. با اين وجود قرون 19 و 20 دوران ركود مسلمانان بود، اما در عصر حاضر و دهه‌هاي اخير گرايش به اسلام و جمعيت مسلمانان رشد فزاينده‌اي داشته است و انقلاب اسلامي ايران در قرن جاري، نشانه‌اي از توفيق ايجاد يك حكومت اسلامي است كه روز‌به‌روز بيشتر در مدار اقتدار حركت مي‌كند. همين جلوه‌نمايي قدرت اسلام و مسلمانان است كه استكبار جهاني را به فكر مبارزه‌اي جدي‌تر و در ميادين گوناگون با اسلام انداخته است؛ ‌از اسلام‌هراسي تا اسلام‌ستيزي و هجمه به مقدسات.

هجوم نرم به ارزش‌ها، اين‌بار با چالش «مجيد»!

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *