منتجب‌نیا: دانشجویان 8 سال درمقابل سانسور و خفقان سیاسی دولت احمدی‌نژاد ایستادگی کردند

منتجب‌نیا: دانشجویان 8 سال درمقابل سانسور و خفقان سیاسی دولت احمدی‌نژاد ایستادگی کردند
ایرنا نوشت:قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: دانشجویان با درایت و آگاهی برای انتخابات پیش رو در صحنه باشند و حمایت از مسیر سازنده و توسعه کشور را برای گزینش اصلح مدنظر داشته باشند.

منتجب‌نیا: دانشجویان 8 سال درمقابل سانسور و خفقان سیاسی دولت احمدی‌نژاد ایستادگی کردند

ایرنا نوشت:قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: دانشجویان با درایت و آگاهی برای انتخابات پیش رو در صحنه باشند و حمایت از مسیر سازنده و توسعه کشور را برای گزینش اصلح مدنظر داشته باشند.
منتجب‌نیا: دانشجویان 8 سال درمقابل سانسور و خفقان سیاسی دولت احمدی‌نژاد ایستادگی کردند

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *