منتجب‌نيا: اگر خاتمي دست نمي‌داد مي‌گفتند مشنگ است!

منتجب‌نيا: اگر خاتمي دست نمي‌داد مي‌گفتند مشنگ است!

گروه سیاسی جهان نیوز: رسول منتجب‌نيا، فعال سياسي اصلاح‌طلب و قائم مقام حزب اعتماد ملي در برنامه روز دانشجو انجمن اسلامي دانشگاه آزاد تبريز به ماجراي دست دادن محمد خاتمي، در دوران رياست جمهوري‌اش با زني ايتاليايي اشاره كرده و مدعي مي‌شود كه اگر خاتمي با آن زن دست نمي‌داد، آبروي جمهوري اسلامي مي‌رفت: «نقل شد كه در سفر خارج يك زن به رئيس دولت اصلاحات دست داد و ايشان هم قبول كرد و مراجع هم گفتند اشكالي ندارد.  خب آبروي جمهوري اسلامي مي‌رفت و مي‌گفتند رئيس‌جمهورشان مشنگ است كه با زن دست نمي‌دهد، و آبروي كشور مي‌رفت اگر دستش را كنار مي‌كشيد!!» منتجب‌نيا خود معمم است و با اين حال آبروي يك نظام اسلامي برآمده از خون هزاران شهيد را معطل دست دادن رئيس‌جمهور معمم و حوزه رفته نظام با يك زن اجنبي مي‌داند! يعني همه اين سال‌ها كه ورزشكاران ما با خانم‌هايي كه مدال بر گردنشان مي‌انداختند، دست ندادند، آبروي جمهوري اسلامي رفت؟ اخيراً هم وزنه بردار ايراني وقتي خانمي مدالش را داد و دستش را براي دست دادن جلو آورد، گفت من مسلمانم و دست نداد…  نكته جالب در مورد سخنان منتجب‌نيا اين است كه بعد از همه اين توضيحات، او اصل موضوع را منكر مي‌شود: «هرچند بعدها دفتر ايشان قضاياي دست دادن با زن را تكذيب كرد. لعنت بركساني كه فيلم مونتاژ مي‌كنند تا شخصيت‌هاي كشور را زير سوال ببرند.»

منتجب‌نيا: اگر خاتمي دست نمي‌داد مي‌گفتند مشنگ است!

گروه سیاسی جهان نیوز: رسول منتجب‌نيا، فعال سياسي اصلاح‌طلب و قائم مقام حزب اعتماد ملي در برنامه روز دانشجو انجمن اسلامي دانشگاه آزاد تبريز به ماجراي دست دادن محمد خاتمي، در دوران رياست جمهوري‌اش با زني ايتاليايي اشاره كرده و مدعي مي‌شود كه اگر خاتمي با آن زن دست نمي‌داد، آبروي جمهوري اسلامي مي‌رفت: «نقل شد كه در سفر خارج يك زن به رئيس دولت اصلاحات دست داد و ايشان هم قبول كرد و مراجع هم گفتند اشكالي ندارد.  خب آبروي جمهوري اسلامي مي‌رفت و مي‌گفتند رئيس‌جمهورشان مشنگ است كه با زن دست نمي‌دهد، و آبروي كشور مي‌رفت اگر دستش را كنار مي‌كشيد!!» منتجب‌نيا خود معمم است و با اين حال آبروي يك نظام اسلامي برآمده از خون هزاران شهيد را معطل دست دادن رئيس‌جمهور معمم و حوزه رفته نظام با يك زن اجنبي مي‌داند! يعني همه اين سال‌ها كه ورزشكاران ما با خانم‌هايي كه مدال بر گردنشان مي‌انداختند، دست ندادند، آبروي جمهوري اسلامي رفت؟ اخيراً هم وزنه بردار ايراني وقتي خانمي مدالش را داد و دستش را براي دست دادن جلو آورد، گفت من مسلمانم و دست نداد…  نكته جالب در مورد سخنان منتجب‌نيا اين است كه بعد از همه اين توضيحات، او اصل موضوع را منكر مي‌شود: «هرچند بعدها دفتر ايشان قضاياي دست دادن با زن را تكذيب كرد. لعنت بركساني كه فيلم مونتاژ مي‌كنند تا شخصيت‌هاي كشور را زير سوال ببرند.»

منتجب‌نيا: اگر خاتمي دست نمي‌داد مي‌گفتند مشنگ است!

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *