معرفی 40 واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان

معرفی 40 واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از معرفی 40 واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان خبر داد.

معرفی 40 واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از معرفی 40 واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان خبر داد.
معرفی 40 واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *