معدوم سازی انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف در شهرکرد

معدوم سازی انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف در شهرکرد
معاون شبکه دامپزشکی شهرستان شهرکرد از کشف، ضبط و معدوم سازی بیش از 4 تن و 600 کیلوگرم انواع فراورده های خام دامی خبرداد

معدوم سازی انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف در شهرکرد

معاون شبکه دامپزشکی شهرستان شهرکرد از کشف، ضبط و معدوم سازی بیش از 4 تن و 600 کیلوگرم انواع فراورده های خام دامی خبرداد
معدوم سازی انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف در شهرکرد

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *