مرگ مادر ۳۵ ساله بر اثر سقوط از چرخ و فلک در برازجان/ کودک ۴ ساله اش به شدت مجروح شد

مرگ مادر ۳۵ ساله بر اثر سقوط از چرخ و فلک در برازجان/ کودک ۴ ساله اش به شدت مجروح شد
ایرنا نوشت: سقوط مادر ۳۵ ساله و فرزندچهار ساله اش از چرخ فلک در شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان بوشهر باعث مرگ مادر و مصدومیت فرزندش شد.

مرگ مادر ۳۵ ساله بر اثر سقوط از چرخ و فلک در برازجان/ کودک ۴ ساله اش به شدت مجروح شد

ایرنا نوشت: سقوط مادر ۳۵ ساله و فرزندچهار ساله اش از چرخ فلک در شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان بوشهر باعث مرگ مادر و مصدومیت فرزندش شد.
مرگ مادر ۳۵ ساله بر اثر سقوط از چرخ و فلک در برازجان/ کودک ۴ ساله اش به شدت مجروح شد

بک لینک