محمدمهدی بهکیش در گفت وگو با خبرآنلاین:سال سختی در پیش داریم

محمدمهدی بهکیش در گفت وگو با خبرآنلاین:سال سختی در پیش داریم
محمدمهدی بهکیش می گوید:«بعد از سخنرانی اخیر ایشان (آقای روحانی) به آقای دکتر نیلی تبریک گفتم که مشکلات اقتصادی کشور را به خوبی به آقای دکتر روحانی معرفی کرده اند.»

محمدمهدی بهکیش در گفت وگو با خبرآنلاین:سال سختی در پیش داریم

محمدمهدی بهکیش می گوید:«بعد از سخنرانی اخیر ایشان (آقای روحانی) به آقای دکتر نیلی تبریک گفتم که مشکلات اقتصادی کشور را به خوبی به آقای دکتر روحانی معرفی کرده اند.»
محمدمهدی بهکیش در گفت وگو با خبرآنلاین:سال سختی در پیش داریم

فروش بک لینک