مالزی از سفر گردشگران ایرانی چقدر درآمد داشت؟

مالزی از سفر گردشگران ایرانی چقدر درآمد داشت؟
اقتصادنیوز نوشت: دولت مالزی روز پنج شنبه اعلام کرد هر ایرانی گردشگر در مالزی برای اقامت ۷٫۷ روزه در این کشور جنوب شرق آسیا پنجهزار و ۸۸۰ رینگیت (یکهزار و ۴۷۰ دلار) هزینه می کند.

مالزی از سفر گردشگران ایرانی چقدر درآمد داشت؟

اقتصادنیوز نوشت: دولت مالزی روز پنج شنبه اعلام کرد هر ایرانی گردشگر در مالزی برای اقامت ۷٫۷ روزه در این کشور جنوب شرق آسیا پنجهزار و ۸۸۰ رینگیت (یکهزار و ۴۷۰ دلار) هزینه می کند.
مالزی از سفر گردشگران ایرانی چقدر درآمد داشت؟

بک لینک