ماجرای اسکورت عجیب جهانگیری در شیراز چیست؟/ اگر محبوب مردم هستید که نباید بترسید!

ماجرای اسکورت عجیب جهانگیری در شیراز چیست؟/ اگر محبوب مردم هستید که نباید بترسید!

گروه سیاسی جهان نیوز: در حالیکه چند وقت پیش علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی گفته بود «بساط حفاظت شخصیت‌ها را باید جمع کنیم، ما حفاظت شخصیت‌ها‌ نداریم، تشریفات و پرستیژ شخصیت‌ها داریم» به تازگی ویدئویی منتسب به معاون اول دولت روحانی (اسحاق جهانگیری) در شبکه‌های مجازی مربوط به سفرش به شیراز منتشر شده است که اگر واقعی باشد کاروان حامل او حداقل از 14اتومبیل و ون محافظ تشکیل شده است که دور یک میدان می‌چرخند. این درحالی است که بینندگان این صحنه حتی نمی‌دانند چه کسی درداخل ماشین قرار دارد که اینگونه اسکورت می‌شود.

به گزارش جهان نیوز، روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد پس از این مقدمه با ادعای اینکه جهانگیری نزد مردم محبوب است، می نویسد: “اگر این صحنه منتسب به او را درست بدانیم باید گفت که قطار اسکورت خودروهای شاسی بلند و کوتاه و ماشین پلیس و ون این بار دامن معاون اول را گرفته است. اتفاقی که بیانگر تشریفات غیر‌الزامی است که هیچ نتیجه‌ای ندارد جز فاصله‌انداختن میان مقامات و مردم.”

این روزنامه می افزاید: “باید اذعان کرد اینکه عده‌ای بحث حفاظت شخصی، تشریفات و لوکس بودن را بیش از امنیت آن در نظر دارند، یک واقعیت غیر قابل انکار است. مطمئنا جهانگیری با توجه به محبوبیت خاصی که دارد نه از مردم باید وحشت داشته باشد و نه از عدم امنیت در یک شهر تاریخی با مردمانی با فرهنگ…. پس این کاروان بیانگر همان پرستیژ سازی‌های غیر ضروری است(!)بی تردید اگر حسن روحانی به خاطر نوع ارتباطش با مردم در زلزله استان کرمانشاه مورد شماتت قرار گرفت اکنون باید معاون اول او را نیز به دلیل به کارگیری تشریفاتی زائد سرزنش کرد.”

آفتاب یزد همچنین تصریح می کند: “بی تردید بهره گیری از تیم محافظتی ویژه نه تنها گریبان رئیس جمهور و معاونش، بلکه گریبان چهره‌های سیاسی بسیار ناآشناتر را هم گرفته است به طوریکه حتی نمایندگان مجلس، بخشداران و فرمانداران و برخی فعالین سیاسی نیز – البته احتمالا برای نشان دادن اهمیت جایگاه خود- از تیم محافظتی بهره می‌برند. تیمی که مطمئنا هزینه‌های زیادی را هم به‌همراه دارد. هرچند موضوع حفاظت از شخصیت‌ها به بحث امنیتی در هر کشور بازمی‌گردداما باید گفت هرچه فاصله بین مردم و مدیران کمتر باشد، مطمئنا نیاز به محافظت نیز کمتر می‌شود.شاید در برخی شهرها استفاده از بادیگاردها و محافظان ویژه به صلاح است، ولی مطمئنا شهرهایی مثل شیراز از این موضوع استثنا هستند. در اینکه یک فرد مهم باید از امکانات محافظتی استفاده کند نیز شکی نیست به شرطی که افراط هم نکند.”

ماجرای اسکورت عجیب جهانگیری در شیراز چیست؟/ اگر محبوب مردم هستید که نباید بترسید!

گروه سیاسی جهان نیوز: در حالیکه چند وقت پیش علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی گفته بود «بساط حفاظت شخصیت‌ها را باید جمع کنیم، ما حفاظت شخصیت‌ها‌ نداریم، تشریفات و پرستیژ شخصیت‌ها داریم» به تازگی ویدئویی منتسب به معاون اول دولت روحانی (اسحاق جهانگیری) در شبکه‌های مجازی مربوط به سفرش به شیراز منتشر شده است که اگر واقعی باشد کاروان حامل او حداقل از 14اتومبیل و ون محافظ تشکیل شده است که دور یک میدان می‌چرخند. این درحالی است که بینندگان این صحنه حتی نمی‌دانند چه کسی درداخل ماشین قرار دارد که اینگونه اسکورت می‌شود.

به گزارش جهان نیوز، روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد پس از این مقدمه با ادعای اینکه جهانگیری نزد مردم محبوب است، می نویسد: “اگر این صحنه منتسب به او را درست بدانیم باید گفت که قطار اسکورت خودروهای شاسی بلند و کوتاه و ماشین پلیس و ون این بار دامن معاون اول را گرفته است. اتفاقی که بیانگر تشریفات غیر‌الزامی است که هیچ نتیجه‌ای ندارد جز فاصله‌انداختن میان مقامات و مردم.”

این روزنامه می افزاید: “باید اذعان کرد اینکه عده‌ای بحث حفاظت شخصی، تشریفات و لوکس بودن را بیش از امنیت آن در نظر دارند، یک واقعیت غیر قابل انکار است. مطمئنا جهانگیری با توجه به محبوبیت خاصی که دارد نه از مردم باید وحشت داشته باشد و نه از عدم امنیت در یک شهر تاریخی با مردمانی با فرهنگ…. پس این کاروان بیانگر همان پرستیژ سازی‌های غیر ضروری است(!)بی تردید اگر حسن روحانی به خاطر نوع ارتباطش با مردم در زلزله استان کرمانشاه مورد شماتت قرار گرفت اکنون باید معاون اول او را نیز به دلیل به کارگیری تشریفاتی زائد سرزنش کرد.”

آفتاب یزد همچنین تصریح می کند: “بی تردید بهره گیری از تیم محافظتی ویژه نه تنها گریبان رئیس جمهور و معاونش، بلکه گریبان چهره‌های سیاسی بسیار ناآشناتر را هم گرفته است به طوریکه حتی نمایندگان مجلس، بخشداران و فرمانداران و برخی فعالین سیاسی نیز – البته احتمالا برای نشان دادن اهمیت جایگاه خود- از تیم محافظتی بهره می‌برند. تیمی که مطمئنا هزینه‌های زیادی را هم به‌همراه دارد. هرچند موضوع حفاظت از شخصیت‌ها به بحث امنیتی در هر کشور بازمی‌گردداما باید گفت هرچه فاصله بین مردم و مدیران کمتر باشد، مطمئنا نیاز به محافظت نیز کمتر می‌شود.شاید در برخی شهرها استفاده از بادیگاردها و محافظان ویژه به صلاح است، ولی مطمئنا شهرهایی مثل شیراز از این موضوع استثنا هستند. در اینکه یک فرد مهم باید از امکانات محافظتی استفاده کند نیز شکی نیست به شرطی که افراط هم نکند.”

ماجرای اسکورت عجیب جهانگیری در شیراز چیست؟/ اگر محبوب مردم هستید که نباید بترسید!