طرح جالب‌ آستان قدس برای‌‌ بانک بدون ربا

طرح جالب‌ آستان قدس برای‌‌ بانک بدون ربا

.h_iframe_embed_frame{position:relative;} .h_iframe_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}

طرح جالب‌ آستان قدس برای‌‌ بانک بدون ربا

.h_iframe_embed_frame{position:relative;} .h_iframe_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}

طرح جالب‌ آستان قدس برای‌‌ بانک بدون ربا

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *