شهر موزه دفاع مقدس خرمشهر

شهر موزه دفاع مقدس خرمشهر
برگزاری نمایشگاهی با عنوان شهر موزه خرمشهر کنار مسجد جامع این شهر با استقبال خوبی از سوی مردم، مسافران نوروزی و راهیان نور همراه شد.

شهر موزه دفاع مقدس خرمشهر

برگزاری نمایشگاهی با عنوان شهر موزه خرمشهر کنار مسجد جامع این شهر با استقبال خوبی از سوی مردم، مسافران نوروزی و راهیان نور همراه شد.
شهر موزه دفاع مقدس خرمشهر

فروش بک لینک