سلاح سری روسیه علیه داعش

سلاح سری روسیه علیه داعش
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی به نقش حمایت هوایی روسیه از نیروهای سوریه در آزادسازی شهر تدمر از دست داعش پرداخت.

سلاح سری روسیه علیه داعش

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی به نقش حمایت هوایی روسیه از نیروهای سوریه در آزادسازی شهر تدمر از دست داعش پرداخت.
سلاح سری روسیه علیه داعش

بک لینک