سردار فدوی: اساس هر اقدام و عملی در کشور ما باید بر مبنای انقلاب اسلامی باشد

سردار فدوی: اساس هر اقدام و عملی در کشور ما باید بر مبنای انقلاب اسلامی باشد
ایسنا نوشت: فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به شعار سال جدید گفت: در کشور ما اساس و پایه اقدام و عمل در هرکاری باید بر مبنای انقلاب اسلامی باشد که اگر بر مبنای الگوهای دیگر قرار بگیرد به‌طور قطع کارایی ندارد.

سردار فدوی: اساس هر اقدام و عملی در کشور ما باید بر مبنای انقلاب اسلامی باشد

ایسنا نوشت: فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به شعار سال جدید گفت: در کشور ما اساس و پایه اقدام و عمل در هرکاری باید بر مبنای انقلاب اسلامی باشد که اگر بر مبنای الگوهای دیگر قرار بگیرد به‌طور قطع کارایی ندارد.
سردار فدوی: اساس هر اقدام و عملی در کشور ما باید بر مبنای انقلاب اسلامی باشد