زلزله ۶٫۱ ریشتری ژاپن را لرزاند

زلزله ۶٫۱ ریشتری ژاپن را لرزاند
ایسنا نوشت: این زمین لرزه قوی در مقیاس ۶٫۱ ریشتر، سواحل استان «میه» در جزیره اصلی «هونشو» را تکان داد.

زلزله ۶٫۱ ریشتری ژاپن را لرزاند

ایسنا نوشت: این زمین لرزه قوی در مقیاس ۶٫۱ ریشتر، سواحل استان «میه» در جزیره اصلی «هونشو» را تکان داد.
زلزله ۶٫۱ ریشتری ژاپن را لرزاند

خرید بک لینک