ریشه مشکلات کشور از نگاه مهدی کروبی

ریشه مشکلات کشور از نگاه مهدی کروبی

گروه سیاسی جهان نیوز، امین فرج الهی: بهار ۸۴ هاشمی‌رفسنجانی با این موضع که، چون «کاندیدای توانمند و مقبولی» در انتخابات نامزد نشده که بتواند مشکلات کشور را حل کند، وارد انتخابات می‌شود. آخرین روز‌های اردیبهشت مهدی کروبی که نامزد انتخابات است نامه‌ای به هاشمی می‌نویسد و با انتقاد از فرافکنی و تناقضات او، ریشه خیلی از مشکلات فعلی را در اقدامات سال‌های ریاست‌جمهوری او معرفی می‌کند. او در بخشی از این نامه نوشته است

ظاهراً جنابعالی به این نتیجه رسیده اید که تنها فرد قادر به رفع آن نگرانیها، خود حضرتعالی هستید، در حالی که معتقدم بذر بسیاری از همین نگرانی‌ها در دولت جنابعالی کاشته شد و اکنون چیزی را درو می‌کنیم که خود حضرتعالی سال‌ها شاهد کاشته شدن و روئیدن آن بودید و متأسفانه در برابر آن سکوت یا رفتار تأییدآمیز داشتید.

شما از گسترش تنش‌هایی سخن گفته اید که به طرد و انزوای نیرو‌های گرانقدر انقلاب منجر می‌شود، آیا راستی گمان می‌کنید این موضوع دقیقاً از روزی آغاز شد که مردم با رأی قاطع خود که نشان دهنده دیدگاه ملت نسبت به برخی اتفاقات گذشته بود اداره کشور را به شخصیت دیگری سپردند؟

من معتقدم بلندترین گام در زمینه حذف و طرد نیرو‌ها دقیقاً در زمانی برداشته شد که شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس چهارم، تعداد زیادی از اصیلترین نیرو‌های انقلاب و خدمتگزاران مردم را به بهانه‌های واهی رد صلاحیت کرد.

آیا جنابعالی به خاطر ندارید که تعداد زیادی از این نیرو‌ها به استناد گزارشات غیرواقعی وزارت اطلاعات تحت مدیریت شما، رد صلاحیت شدند؟ آیا در جریان هستید که بر اساس اخبار موجود، جرم اصلی همسر شهید رجایی که منجر به رد صلاحیت او شد، ادعای اهانت به جنابعالی و خانواده محترمتان بود؟ البته قبل از آن و بخصوص از نخستین روز‌های انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور نیز مقدمات حذف و طرد نیرو‌ها ایجاد شده بود که اینجانب در اکثر آن موارد شخصاً موضوع را به شما منتقل و خواستار همکاری شما برای جلوگیری از آن‌ها شدم.

من هم مانند شما نگران “تضعیف ارزشها” و “کاهش شأن و منزلت فردی” آحاد مردم هستم، اما آیا در دین مین اسلام، ارزشی بالاتر از آبروی مردم وجود دارد؟

قطعاً قبول داریم که آبروی افراد حتی از خون آنان مهمتر است، پس جنابعالی با چه معیاری انتخابات مجلس چهارم که در آن بعضی از وزرای فعلی، همسر شهید رجایی، همسر شهید باکری و صد‌ها نیروی رزمنده، ایثارگر و مخلص که برخی از آن‌ها دوازده سال نماینده مجلس بودند رد صلاحیت شدند را “بسیار بسیار خوب” و “بسیار موفق” دانستید؟

آیا این تعبیر جنابعالی، صحه گذاردن بر آغاز روند طرد نیرو‌ها نبود؟ آیا اقدامات تخریبی صدا و سیمای تحت مدیریت اخوی مکرم جنابعالی، برادر عزیز آقای مهندس محمد هاشمی علیه یکی از جناح‌های سیاس در جریان انتخابات بی سابقه مجلس چهارم، هیچ سهمی در حذف و طرد نیرو‌ها نداشت؟
 

ریشه مشکلات کشور از نگاه مهدی کروبی

گروه سیاسی جهان نیوز، امین فرج الهی: بهار ۸۴ هاشمی‌رفسنجانی با این موضع که، چون «کاندیدای توانمند و مقبولی» در انتخابات نامزد نشده که بتواند مشکلات کشور را حل کند، وارد انتخابات می‌شود. آخرین روز‌های اردیبهشت مهدی کروبی که نامزد انتخابات است نامه‌ای به هاشمی می‌نویسد و با انتقاد از فرافکنی و تناقضات او، ریشه خیلی از مشکلات فعلی را در اقدامات سال‌های ریاست‌جمهوری او معرفی می‌کند. او در بخشی از این نامه نوشته است

ظاهراً جنابعالی به این نتیجه رسیده اید که تنها فرد قادر به رفع آن نگرانیها، خود حضرتعالی هستید، در حالی که معتقدم بذر بسیاری از همین نگرانی‌ها در دولت جنابعالی کاشته شد و اکنون چیزی را درو می‌کنیم که خود حضرتعالی سال‌ها شاهد کاشته شدن و روئیدن آن بودید و متأسفانه در برابر آن سکوت یا رفتار تأییدآمیز داشتید.

شما از گسترش تنش‌هایی سخن گفته اید که به طرد و انزوای نیرو‌های گرانقدر انقلاب منجر می‌شود، آیا راستی گمان می‌کنید این موضوع دقیقاً از روزی آغاز شد که مردم با رأی قاطع خود که نشان دهنده دیدگاه ملت نسبت به برخی اتفاقات گذشته بود اداره کشور را به شخصیت دیگری سپردند؟

من معتقدم بلندترین گام در زمینه حذف و طرد نیرو‌ها دقیقاً در زمانی برداشته شد که شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس چهارم، تعداد زیادی از اصیلترین نیرو‌های انقلاب و خدمتگزاران مردم را به بهانه‌های واهی رد صلاحیت کرد.

آیا جنابعالی به خاطر ندارید که تعداد زیادی از این نیرو‌ها به استناد گزارشات غیرواقعی وزارت اطلاعات تحت مدیریت شما، رد صلاحیت شدند؟ آیا در جریان هستید که بر اساس اخبار موجود، جرم اصلی همسر شهید رجایی که منجر به رد صلاحیت او شد، ادعای اهانت به جنابعالی و خانواده محترمتان بود؟ البته قبل از آن و بخصوص از نخستین روز‌های انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور نیز مقدمات حذف و طرد نیرو‌ها ایجاد شده بود که اینجانب در اکثر آن موارد شخصاً موضوع را به شما منتقل و خواستار همکاری شما برای جلوگیری از آن‌ها شدم.

من هم مانند شما نگران “تضعیف ارزشها” و “کاهش شأن و منزلت فردی” آحاد مردم هستم، اما آیا در دین مین اسلام، ارزشی بالاتر از آبروی مردم وجود دارد؟

قطعاً قبول داریم که آبروی افراد حتی از خون آنان مهمتر است، پس جنابعالی با چه معیاری انتخابات مجلس چهارم که در آن بعضی از وزرای فعلی، همسر شهید رجایی، همسر شهید باکری و صد‌ها نیروی رزمنده، ایثارگر و مخلص که برخی از آن‌ها دوازده سال نماینده مجلس بودند رد صلاحیت شدند را “بسیار بسیار خوب” و “بسیار موفق” دانستید؟

آیا این تعبیر جنابعالی، صحه گذاردن بر آغاز روند طرد نیرو‌ها نبود؟ آیا اقدامات تخریبی صدا و سیمای تحت مدیریت اخوی مکرم جنابعالی، برادر عزیز آقای مهندس محمد هاشمی علیه یکی از جناح‌های سیاس در جریان انتخابات بی سابقه مجلس چهارم، هیچ سهمی در حذف و طرد نیرو‌ها نداشت؟
 

ریشه مشکلات کشور از نگاه مهدی کروبی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *