روشنگری رهبرانقلاب از نقشه دشمن درباره قیام یمن در درس خارج فقه

روشنگری رهبرانقلاب از نقشه دشمن درباره قیام یمن در درس خارج فقه
کانال تلگرامی KHAMENEI.IR برای تخستین بار روشنگری رهبرانقلاب از نقشه دشمن درباره قیام یمن را منتشر کرده است. سخنان ایشان در درس خارج فقه بیان شده است.

روشنگری رهبرانقلاب از نقشه دشمن درباره قیام یمن در درس خارج فقه

کانال تلگرامی KHAMENEI.IR برای تخستین بار روشنگری رهبرانقلاب از نقشه دشمن درباره قیام یمن را منتشر کرده است. سخنان ایشان در درس خارج فقه بیان شده است.
روشنگری رهبرانقلاب از نقشه دشمن درباره قیام یمن در درس خارج فقه

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *