رشید پور روی آنتن زنده چه گفت که مورد توهین و واکنش تند کاربران مجازی قرار گرفت؟

رشید پور روی آنتن زنده چه گفت که مورد توهین و واکنش تند کاربران مجازی قرار گرفت؟
رشیدپور گفته بود که اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود را به پرچم ایران تغییر ندهید حسابتان مسدود خواهد شد. البته این اقدام رشیدپور با واکنش بسیار بدی روبه‌رو شد، طوری که این مجری را به سمت خداحافظی از فضای مجازی سوق داد.

رشید پور روی آنتن زنده چه گفت که مورد توهین و واکنش تند کاربران مجازی قرار گرفت؟

رشیدپور گفته بود که اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود را به پرچم ایران تغییر ندهید حسابتان مسدود خواهد شد. البته این اقدام رشیدپور با واکنش بسیار بدی روبه‌رو شد، طوری که این مجری را به سمت خداحافظی از فضای مجازی سوق داد.
رشید پور روی آنتن زنده چه گفت که مورد توهین و واکنش تند کاربران مجازی قرار گرفت؟

فروش بک لینک