دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله کرمانشاه

دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله کرمانشاه
ایرنا نوشت: مدیرکل مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی گفت: 61 تن از 521جانباخته زلزله کرمانشاه بدون جواز دفن شده اند.

دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله کرمانشاه

ایرنا نوشت: مدیرکل مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی گفت: 61 تن از 521جانباخته زلزله کرمانشاه بدون جواز دفن شده اند.
دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله کرمانشاه

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *