دستگاهی که بوی مواد منفجره را تشخیص می‌دهد/کشف نشت سوخت و بمب‌های دست‌ساز

دستگاهی که بوی مواد منفجره را تشخیص می‌دهد/کشف نشت سوخت و بمب‌های دست‌ساز
ایسنا نوشت: مهندسان دانشگاه یوتا یک نوع جدیدی از ماده فیبری را برای اسکنر دستی ساخته‌اند که می‌تواند نشانه های کوچک نشت سوخت و حتی مواد منفجر مبتنی بر سوخت را شناسایی کند.

دستگاهی که بوی مواد منفجره را تشخیص می‌دهد/کشف نشت سوخت و بمب‌های دست‌ساز

ایسنا نوشت: مهندسان دانشگاه یوتا یک نوع جدیدی از ماده فیبری را برای اسکنر دستی ساخته‌اند که می‌تواند نشانه های کوچک نشت سوخت و حتی مواد منفجر مبتنی بر سوخت را شناسایی کند.
دستگاهی که بوی مواد منفجره را تشخیص می‌دهد/کشف نشت سوخت و بمب‌های دست‌ساز

خرید غذا

اندروید