در دهم فروردین 57، روز قیام تاریخی مردم یزد چه گذشت؟

در دهم فروردین 57، روز قیام تاریخی مردم یزد چه گذشت؟
احمد شهسواری از چهره های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان یزد که در دوران انقلاب دانشجویی 24 ساله بود، دهم فروردین 57، روز قیام تاریخی مردم یزد مصادف با چهلم شهدای تبریز را اینگونه روایت کرده است:

در دهم فروردین 57، روز قیام تاریخی مردم یزد چه گذشت؟

احمد شهسواری از چهره های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان یزد که در دوران انقلاب دانشجویی 24 ساله بود، دهم فروردین 57، روز قیام تاریخی مردم یزد مصادف با چهلم شهدای تبریز را اینگونه روایت کرده است:
در دهم فروردین 57، روز قیام تاریخی مردم یزد چه گذشت؟

باشگاه خبری ورزشی

مدرسه

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *