حاشیه ای بر تشییع غریبانه مرحوم چایچیان و حضور فرزند رهبری

حاشیه ای بر تشییع غریبانه مرحوم چایچیان و حضور فرزند رهبری

حاشیه ای بر تشییع غریبانه مرحوم چایچیان و حضور فرزند رهبری

حاشیه ای بر تشییع غریبانه مرحوم چایچیان و حضور فرزند رهبری

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *