تیر خلاص خاتمی به شقیقه نا‌آرامی‌ها در کشور

تیر خلاص خاتمی به شقیقه نا‌آرامی‌ها در کشور

گروه سیاسی جهان نیوز: صادق زیبا کلام معتقد است اصلاح طلبان بیشترین ضرر را از ناآرامی های اخیر در کشور داشته اند و تیرخلاص را نیز رئیس دولت اصلاحات به شقیقه نا‌آرامی‌ها شلیک کرده است.

به گزارش جهان نیوز، صادق زیبا کلام طی یادداشتی نوشته است: “اصولگرایان چیزی در نتیجه نا‌آرامی‌ها از دست ندادند. تنها تلاش‌ آنها این بود که علت نا‌آرامی‌ها را در سوء مدیریت بدانند اما موضوع اصلی، موضع اصلاح‌طلبان است. سوال اساسی و محوری در مورد آنها این است که این مجموعه سیاسی باید چه رویکردی در رابطه با امواج نا‌آرامی‌های اخیر داشته باشند. بسیاری از اصلاح‌طلبان نگران بودند که اگر با این ناآرامی‌ها همراهی کنند، بعد‌ها چه مشکلاتی با مسئولان پیدا خواهند کرد. به علاوه برخی از آنها هم متوجه شده بودند که جنس این نا‌آرامی‌ها با جنس وقایع ۸۸ فرق دارد. برای نمونه ظرف یک هفته گذشته حتی یک‌بار هم شعار‌های معترضان سال‌های گذشته داده نشد. اصلاح‌طلبان متوجه شده بودند هم اقشار و لایه‌های اجتماعی که نیروی اصلی این اعتراضات هستند، با اقشار و لایه‌های اجتماعی اعتراضات سال ۸۸ متفاوت هستند و هم اینکه شعارهای متفاوتی سر می‌دهند. به هرمیزان اعتراضات ادامه یافت شکاف میان اصلاح‌طلبان و اعتراضات اخیر بیشتر و بیشتر شد.”

این تئورسین اصلاحات در نقد مواضع خاتمی در قبال اعتراضات مردمی نیز می نویسد: “موضع‌گیری چند روز پیش رئیس دولت اصلاحات اگر چه در قالب روحانیون مبارز بود، اما بعد از سکوت ممتد ایشان وعدم علام موضع برخی دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب باعث گلایه تظاهر کنندگان علیه اصلاح‌طلبان شد. تیرخلاص را رئیس دولت اصلاحات به شقیقه نا‌آرامی‌ها شلیک کرد.”

وی در ادامه نیز تصریح می کند: “سخنی به اغراق نرفته اگر بگویم تا اینجا زیان‌ده اصلی وقایع اخیر، اصلاح‌طلبان بودند زیرا اصولگرایان چیزی در این اعتراضات از دست ندادند اما اصلاح‌طلبان با کمال تاسف بخش از اعتبار خود را در میان جوانان و لایه‌های کم در آمد جامعه از دست داند. بسیار بعید به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان در آینده بتوانند آن معجزه‌ای را که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا در انتخابات شورای شهر تکرار کردند را مجددا بتواند تکرار کنند. آینده البته نشان خواهد داد که موضع رئیس دولت اصلاحات درست بوده یا نه؟ اما ای‌کاش اصلاح‌طلبان در این شرایط مسئولیت‌پذیرتر رفتار می‌کردند.”

تیر خلاص خاتمی به شقیقه نا‌آرامی‌ها در کشور

گروه سیاسی جهان نیوز: صادق زیبا کلام معتقد است اصلاح طلبان بیشترین ضرر را از ناآرامی های اخیر در کشور داشته اند و تیرخلاص را نیز رئیس دولت اصلاحات به شقیقه نا‌آرامی‌ها شلیک کرده است.

به گزارش جهان نیوز، صادق زیبا کلام طی یادداشتی نوشته است: “اصولگرایان چیزی در نتیجه نا‌آرامی‌ها از دست ندادند. تنها تلاش‌ آنها این بود که علت نا‌آرامی‌ها را در سوء مدیریت بدانند اما موضوع اصلی، موضع اصلاح‌طلبان است. سوال اساسی و محوری در مورد آنها این است که این مجموعه سیاسی باید چه رویکردی در رابطه با امواج نا‌آرامی‌های اخیر داشته باشند. بسیاری از اصلاح‌طلبان نگران بودند که اگر با این ناآرامی‌ها همراهی کنند، بعد‌ها چه مشکلاتی با مسئولان پیدا خواهند کرد. به علاوه برخی از آنها هم متوجه شده بودند که جنس این نا‌آرامی‌ها با جنس وقایع ۸۸ فرق دارد. برای نمونه ظرف یک هفته گذشته حتی یک‌بار هم شعار‌های معترضان سال‌های گذشته داده نشد. اصلاح‌طلبان متوجه شده بودند هم اقشار و لایه‌های اجتماعی که نیروی اصلی این اعتراضات هستند، با اقشار و لایه‌های اجتماعی اعتراضات سال ۸۸ متفاوت هستند و هم اینکه شعارهای متفاوتی سر می‌دهند. به هرمیزان اعتراضات ادامه یافت شکاف میان اصلاح‌طلبان و اعتراضات اخیر بیشتر و بیشتر شد.”

این تئورسین اصلاحات در نقد مواضع خاتمی در قبال اعتراضات مردمی نیز می نویسد: “موضع‌گیری چند روز پیش رئیس دولت اصلاحات اگر چه در قالب روحانیون مبارز بود، اما بعد از سکوت ممتد ایشان وعدم علام موضع برخی دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب باعث گلایه تظاهر کنندگان علیه اصلاح‌طلبان شد. تیرخلاص را رئیس دولت اصلاحات به شقیقه نا‌آرامی‌ها شلیک کرد.”

وی در ادامه نیز تصریح می کند: “سخنی به اغراق نرفته اگر بگویم تا اینجا زیان‌ده اصلی وقایع اخیر، اصلاح‌طلبان بودند زیرا اصولگرایان چیزی در این اعتراضات از دست ندادند اما اصلاح‌طلبان با کمال تاسف بخش از اعتبار خود را در میان جوانان و لایه‌های کم در آمد جامعه از دست داند. بسیار بعید به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان در آینده بتوانند آن معجزه‌ای را که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا در انتخابات شورای شهر تکرار کردند را مجددا بتواند تکرار کنند. آینده البته نشان خواهد داد که موضع رئیس دولت اصلاحات درست بوده یا نه؟ اما ای‌کاش اصلاح‌طلبان در این شرایط مسئولیت‌پذیرتر رفتار می‌کردند.”

تیر خلاص خاتمی به شقیقه نا‌آرامی‌ها در کشور