توضیحات مهدی صباغ‌زاده درباره حواشی اظهاراتش در مورد تصمیمات شورای صنفی نمایش

توضیحات مهدی صباغ‌زاده درباره حواشی اظهاراتش در مورد تصمیمات شورای صنفی نمایش
مهدی صباغ‌زاده، کارگردان فیلم سینمایی «خانه کاغذی» با انتشار متنی، توضیحاتی درباره حواشی اظهاراتش در مورد تصمیمات شورای صنفی نمایش مطرح کرد.

توضیحات مهدی صباغ‌زاده درباره حواشی اظهاراتش در مورد تصمیمات شورای صنفی نمایش

مهدی صباغ‌زاده، کارگردان فیلم سینمایی «خانه کاغذی» با انتشار متنی، توضیحاتی درباره حواشی اظهاراتش در مورد تصمیمات شورای صنفی نمایش مطرح کرد.
توضیحات مهدی صباغ‌زاده درباره حواشی اظهاراتش در مورد تصمیمات شورای صنفی نمایش

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *