تنها راه‌ زنده‌ ماندن کارگردان «دلیران تنگستان» انتقال به خارج از کشور است

تنها راه‌ زنده‌ ماندن کارگردان «دلیران تنگستان» انتقال به خارج از کشور است
ایسنا نوشت: رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکید کرد، تنها راه زنده ماندن کارگردان «دلیران تنگستان» این است که نهادهای سینمایی و صداوسیما زمینه انتقال و بستری شدن او در خارج از کشور را فراهم کنند.

تنها راه‌ زنده‌ ماندن کارگردان «دلیران تنگستان» انتقال به خارج از کشور است

ایسنا نوشت: رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکید کرد، تنها راه زنده ماندن کارگردان «دلیران تنگستان» این است که نهادهای سینمایی و صداوسیما زمینه انتقال و بستری شدن او در خارج از کشور را فراهم کنند.
تنها راه‌ زنده‌ ماندن کارگردان «دلیران تنگستان» انتقال به خارج از کشور است
/*!normalize.css v1.1.2

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *