ترافیک نیمه سنگین در ۳ جاده منتهی به تهران/ بارش باران در ۵ استان

ترافیک نیمه سنگین در ۳ جاده منتهی به تهران/ بارش باران در ۵ استان
پلیس راه ناجا وضعیت جوی و ترافیکی ساعت ١٣ چهارشنبه ١١ فروردین را اعلام کرد.

ترافیک نیمه سنگین در ۳ جاده منتهی به تهران/ بارش باران در ۵ استان

پلیس راه ناجا وضعیت جوی و ترافیکی ساعت ١٣ چهارشنبه ١١ فروردین را اعلام کرد.
ترافیک نیمه سنگین در ۳ جاده منتهی به تهران/ بارش باران در ۵ استان

اخبر جهان

ترانه