تحلیل جالب مهدی محمدی از اصلاح شبانه توئیترهاشمی

تحلیل جالب مهدی محمدی از اصلاح شبانه توئیترهاشمی

به گزارش جهان، مهدی محمدی کارشناس سیاسی در مطلبی نوشت:

رسانه‌های غربی از دیروز تلاش می‌کنند بگویند توئیت آقای هاشمی رفسنجانی در نفی قدرت موشکی و سپس واکنش صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن، نشان دهنده وجود یک «شکاف عمیق» در حاکمیت ایران است. چون خیال می کنند کشف جدیدی کرده اند، آشکارا شادمانند. من فکر می کنم موضوع در واقع برعکس است.

شکاف زمانی رخ می دهد که دو قدرت هم عرض و معادل، با یکدیگر رویارو شوند؛ از موضعی برابر در مقابل هم صف آرایی کنند و قدرت تصمیم و تاثیر کم و بیش یکسان داشته باشند. در اینجا، هیچ کدام از این شرایط برقرار نیست.

آقای هاشمی ممکن است «ظهور» رسانه ای بیشتری پیدا کرده باشد یا تصور کند محبوب تر شده، اما خود بهتر از هر کسی می داند که «اصلاح نیمه شبان پست توئیتر» علامتی است از اینکه در واقع امر معادلاتی دیگر در جریان است. هاشمی توان تولید «جو و فضا» شاید، اما توان تولید «شکاف در قدرت» -به معنای واقعی کلمه- ندارد.

تحلیل جالب مهدی محمدی از اصلاح شبانه توئیترهاشمی

به گزارش جهان، مهدی محمدی کارشناس سیاسی در مطلبی نوشت:

رسانه‌های غربی از دیروز تلاش می‌کنند بگویند توئیت آقای هاشمی رفسنجانی در نفی قدرت موشکی و سپس واکنش صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن، نشان دهنده وجود یک «شکاف عمیق» در حاکمیت ایران است. چون خیال می کنند کشف جدیدی کرده اند، آشکارا شادمانند. من فکر می کنم موضوع در واقع برعکس است.

شکاف زمانی رخ می دهد که دو قدرت هم عرض و معادل، با یکدیگر رویارو شوند؛ از موضعی برابر در مقابل هم صف آرایی کنند و قدرت تصمیم و تاثیر کم و بیش یکسان داشته باشند. در اینجا، هیچ کدام از این شرایط برقرار نیست.

آقای هاشمی ممکن است «ظهور» رسانه ای بیشتری پیدا کرده باشد یا تصور کند محبوب تر شده، اما خود بهتر از هر کسی می داند که «اصلاح نیمه شبان پست توئیتر» علامتی است از اینکه در واقع امر معادلاتی دیگر در جریان است. هاشمی توان تولید «جو و فضا» شاید، اما توان تولید «شکاف در قدرت» -به معنای واقعی کلمه- ندارد.

تحلیل جالب مهدی محمدی از اصلاح شبانه توئیترهاشمی

بک لینک