برگزاری مراسم روز زن با همکاری مشترک هلال احمر و تشکل مردم نهاد ناجیان نبض زمین

برگزاری مراسم روز زن با همکاری مشترک هلال احمر و تشکل مردم نهاد ناجیان نبض زمین
همزمان با روز زن و ولادت حضرت فاطمه (ص) برنامه مشترک جمع آوری ته سیگار با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه و تشکل مردم نهاد ناجیان نبض زمین آذربایجان غربی در پارک اللرباغی برگزار شد.

برگزاری مراسم روز زن با همکاری مشترک هلال احمر و تشکل مردم نهاد ناجیان نبض زمین

همزمان با روز زن و ولادت حضرت فاطمه (ص) برنامه مشترک جمع آوری ته سیگار با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه و تشکل مردم نهاد ناجیان نبض زمین آذربایجان غربی در پارک اللرباغی برگزار شد.
برگزاری مراسم روز زن با همکاری مشترک هلال احمر و تشکل مردم نهاد ناجیان نبض زمین

فروش بک لینک