باور کنیم که جشنواره ها حق دارند تابع سیاست های برگزار کنندگانش باشند!

جشنواره ها سفره عرضه متاع فرهنگی جامعه میدانی با ذائقه برگزار کنندگانش است.

گوشی

تکنولوژی جدید

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *