«بازی تاج و تخت» چطور تمام می‌شود؟

«بازی تاج و تخت» چطور تمام می‌شود؟
ایسنا نوشت: «جورج آر. آر. مارتین» نویسنده رمان‌های «ترانه یخ و آتش» که به خاطر سریال اقتباسی آن با نام «بازی تاج و تخت» شهرت دارد، ‌درباره پایان تلخ این مجموعه کتاب صحبت کرد.

«بازی تاج و تخت» چطور تمام می‌شود؟

ایسنا نوشت: «جورج آر. آر. مارتین» نویسنده رمان‌های «ترانه یخ و آتش» که به خاطر سریال اقتباسی آن با نام «بازی تاج و تخت» شهرت دارد، ‌درباره پایان تلخ این مجموعه کتاب صحبت کرد.
«بازی تاج و تخت» چطور تمام می‌شود؟