بازار ماهی فروشان رودسر

بازار ماهی فروشان رودسر
در گزارش تصویری زیر صید ماهی های استخوانی و بازار پر رونق خرید و فروش ماهی در شهر رودسر استان گیلان را می بینید.

بازار ماهی فروشان رودسر

در گزارش تصویری زیر صید ماهی های استخوانی و بازار پر رونق خرید و فروش ماهی در شهر رودسر استان گیلان را می بینید.
بازار ماهی فروشان رودسر

بک لینک