بارش برف بهاری در مناطق کوهستانی غرب مازندران

بارش برف بهاری در مناطق کوهستانی غرب مازندران
بارش برف بهاری که از شامگاه دیروز پنجشنبه در مناطق کوهستانی غرب مازندران آغاز شد، امروز جمعه سیزدهمین روز فروردین این مناطق را سفید پوش کرد.

بارش برف بهاری در مناطق کوهستانی غرب مازندران

بارش برف بهاری که از شامگاه دیروز پنجشنبه در مناطق کوهستانی غرب مازندران آغاز شد، امروز جمعه سیزدهمین روز فروردین این مناطق را سفید پوش کرد.
بارش برف بهاری در مناطق کوهستانی غرب مازندران

خرید بک لینک