اقتصاد جهان در سال آینده به کدام سو می‌رود؟

اقتصاد جهان در سال آینده به کدام سو می‌رود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی نرخ تورم جهانی، به دنبال کاهش قیمت نفت کاهش یافته و تجارت جهانی هم چندان وضعیت مناسبی نداشته است. اما چشم‌انداز سال‌های آتی چگونه است؟

اقتصاد جهان در سال آینده به کدام سو می‌رود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی نرخ تورم جهانی، به دنبال کاهش قیمت نفت کاهش یافته و تجارت جهانی هم چندان وضعیت مناسبی نداشته است. اما چشم‌انداز سال‌های آتی چگونه است؟
اقتصاد جهان در سال آینده به کدام سو می‌رود؟

بک لینک