اصلاح‌طلبان خود را برای دفاع از احمدی‌نژاد آماده می‌کنند+ تصاویر

اصلاح‌طلبان خود را برای دفاع از احمدی‌نژاد آماده می‌کنند+ تصاویر

گروه سیاسی جهان نیوز: زمزمه حمایت از احمدی نژاد توسط اصلاح طلبان یکبار دیگر قوت گرفته است. اخیرا پس از موضع گیری های ساختارشکن و عجیب محمود احمدی نژاد، اصلاح طلبان درباره حمایت و یا سکوت درباره اقدامات رئیس جمهور اسبق نیز دچار تردید شده اند.

به گزارش جهان نیوز، چند روز قبل بود که  دکتر صادق زیباکلام در توئیتر خود به رفتارهای امروز دکتر احمدی‌نژاد اشاره کرد و متعاقب آن پرسشی را فراروی اصلاح‌طلبان برکشید که موضع اخلاقی اصلاح‌طلبان چه باید باشد؟
 

 
وی در توییت خود نوشته است: موضع گیری های اخیر آقای احمدی نژاد اصلاح طلبان را با یک پرسش اخلاقی مواجه ساخته: آیا گذشته را میبایستی فراموش کرد؟ و احمدی نژاد امروز را باور کرد؟ با درنظر گرفت گذشته، چقدر حرف های امروز او صادقانه و چقدر از روی فرصت طلبی و پوپولیسم ی است که او استاد بکارگیری آن است؟ بر خلاف تصور پاسخ ساده نیست؟

در همین حال روزنامه بهار نیز طی گزارشی با اشاره به نامه ساختارشکن احمدی نزاد و زیر سوال بردن نظام توسط او، نوشته است:” پرسش اساسی این است که جریانات اصلاحی در این میان قرار است چه موضعی اتخاذ کنند. رییس جمهور سابق و همراهانش معتقدند مسیری که آنان در حال پیمودن آن هستند «اصلاحات بنیادین» است و نه تنها از جریان اصولگرا «منحرف» هستند بلکه ضد آن جریان سیاسی عمل می‌کنند. از طرف دیگر اصلاح طلبان نیز پس از اعتراضات دی ماه مورد انتقاد شدید بخشی از بدنه اجتماعی حامی خود قرار گرفته اند، به شکلی که درصد قابل توجهی از حامیان اصلاحات و دولت مورد حمایت این جریان سیاسی از انتخاب کاندیدای این جریان و به طور کلی حضور در انتخابات96 ابراز پشیمانی می‌کنند.در چنین شرایطی به طور طبیعی امکان آن که این بدنه اجتماعی در بلند مدت به سمت و سوی گروهی برود که جدا از اهداف و نیت واقعی آنان، پرچم «اصلاحات بنیادین» را در دست دارد کم نیست، در نتیجه همین امر به نظر می‌رسد جریان اصلاح طلب لازم است تکلیف خود را در این بزنگاه تاریخی روشن کند.”
 

 
این گزارش تصریح می کند: ” سکوت چهره‌های اصلاح طلب درباره این نامه و به طور کلی اظهارات و اقدامات یک سال اخیر محمود احمدی‌نژاد نه تنها سبب کاهش همراهی اجتماعی با رییس دولت‌های نهم و دهم نمی‌شود بلکه باعث آن خواهد شد که بخشی از بدنه اجتماعی حامی جریانات اصلاحی، به درست یا غلط اصلاح طلب واقعی را احمدی‌نژاد بدانند، به خصوص آن بخش از جامعه که به هر دلیلی دیگر تمایلی به دو گانه سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا ندارد و تلاش کرد صدای خود را در اعتراضات دی ماه به گوش تصمیم گیران کشور برساند.”

این روزنامه در ادامه نیز با اشاره به احتمال برخورد با محمود احمدی نژاد می نویسد: ” لازم است اصلاح‌طلبان همان قدر که در پی رسیدگی به پرونده عملکرد اجرایی او و خسارات‌های وارد بر کشور در دولت‌های نهم و دهم هستند می‌باید با تمام توان نسبت به برخورد احتمالی سیاسی با رییس جمهور سابق واکنش منفی نشان داده و تا جایی که امکان و اختیار آن را دارند اجازه تکرار تصمیمات هزینه‌سازی همچون حصر و یا محدودیت‌های مشابه را ندهند.”
 

 
پیش از این نیز محمد علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب ابتکار نیز در اینباره نوشته بود: “امروز نیز کسی از اصلاح‌طلبان نباید از بلایی که بر سر او می‌آید خوشحال شود. ما می‌توانیم از تغییر رویه احمدی‌نژاد استقبال کنیم، حتی می‌توانیم از پاره‌ای از اشتباهاتش که مربوط به اصلاح‌طلبان است به سهم خود درگذریم و اگر می‌خواهد از این به بعد از حقوق مردم دفاع کند او را به اصطلاح «تحویل بگیریم» و یا اینکه اگر حق او ضایع می‌شود از حق او دفاع کنیم؛ همه این کارها را می‌توانیم انجام دهیم اما با این وجود مسئولیت حقوقی کارهای او بر گردن خودش است.”

اصلاح‌طلبان خود را برای دفاع از احمدی‌نژاد آماده می‌کنند+ تصاویر

گروه سیاسی جهان نیوز: زمزمه حمایت از احمدی نژاد توسط اصلاح طلبان یکبار دیگر قوت گرفته است. اخیرا پس از موضع گیری های ساختارشکن و عجیب محمود احمدی نژاد، اصلاح طلبان درباره حمایت و یا سکوت درباره اقدامات رئیس جمهور اسبق نیز دچار تردید شده اند.

به گزارش جهان نیوز، چند روز قبل بود که  دکتر صادق زیباکلام در توئیتر خود به رفتارهای امروز دکتر احمدی‌نژاد اشاره کرد و متعاقب آن پرسشی را فراروی اصلاح‌طلبان برکشید که موضع اخلاقی اصلاح‌طلبان چه باید باشد؟
 

 
وی در توییت خود نوشته است: موضع گیری های اخیر آقای احمدی نژاد اصلاح طلبان را با یک پرسش اخلاقی مواجه ساخته: آیا گذشته را میبایستی فراموش کرد؟ و احمدی نژاد امروز را باور کرد؟ با درنظر گرفت گذشته، چقدر حرف های امروز او صادقانه و چقدر از روی فرصت طلبی و پوپولیسم ی است که او استاد بکارگیری آن است؟ بر خلاف تصور پاسخ ساده نیست؟

در همین حال روزنامه بهار نیز طی گزارشی با اشاره به نامه ساختارشکن احمدی نزاد و زیر سوال بردن نظام توسط او، نوشته است:” پرسش اساسی این است که جریانات اصلاحی در این میان قرار است چه موضعی اتخاذ کنند. رییس جمهور سابق و همراهانش معتقدند مسیری که آنان در حال پیمودن آن هستند «اصلاحات بنیادین» است و نه تنها از جریان اصولگرا «منحرف» هستند بلکه ضد آن جریان سیاسی عمل می‌کنند. از طرف دیگر اصلاح طلبان نیز پس از اعتراضات دی ماه مورد انتقاد شدید بخشی از بدنه اجتماعی حامی خود قرار گرفته اند، به شکلی که درصد قابل توجهی از حامیان اصلاحات و دولت مورد حمایت این جریان سیاسی از انتخاب کاندیدای این جریان و به طور کلی حضور در انتخابات96 ابراز پشیمانی می‌کنند.در چنین شرایطی به طور طبیعی امکان آن که این بدنه اجتماعی در بلند مدت به سمت و سوی گروهی برود که جدا از اهداف و نیت واقعی آنان، پرچم «اصلاحات بنیادین» را در دست دارد کم نیست، در نتیجه همین امر به نظر می‌رسد جریان اصلاح طلب لازم است تکلیف خود را در این بزنگاه تاریخی روشن کند.”
 

 
این گزارش تصریح می کند: ” سکوت چهره‌های اصلاح طلب درباره این نامه و به طور کلی اظهارات و اقدامات یک سال اخیر محمود احمدی‌نژاد نه تنها سبب کاهش همراهی اجتماعی با رییس دولت‌های نهم و دهم نمی‌شود بلکه باعث آن خواهد شد که بخشی از بدنه اجتماعی حامی جریانات اصلاحی، به درست یا غلط اصلاح طلب واقعی را احمدی‌نژاد بدانند، به خصوص آن بخش از جامعه که به هر دلیلی دیگر تمایلی به دو گانه سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا ندارد و تلاش کرد صدای خود را در اعتراضات دی ماه به گوش تصمیم گیران کشور برساند.”

این روزنامه در ادامه نیز با اشاره به احتمال برخورد با محمود احمدی نژاد می نویسد: ” لازم است اصلاح‌طلبان همان قدر که در پی رسیدگی به پرونده عملکرد اجرایی او و خسارات‌های وارد بر کشور در دولت‌های نهم و دهم هستند می‌باید با تمام توان نسبت به برخورد احتمالی سیاسی با رییس جمهور سابق واکنش منفی نشان داده و تا جایی که امکان و اختیار آن را دارند اجازه تکرار تصمیمات هزینه‌سازی همچون حصر و یا محدودیت‌های مشابه را ندهند.”
 

 
پیش از این نیز محمد علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب ابتکار نیز در اینباره نوشته بود: “امروز نیز کسی از اصلاح‌طلبان نباید از بلایی که بر سر او می‌آید خوشحال شود. ما می‌توانیم از تغییر رویه احمدی‌نژاد استقبال کنیم، حتی می‌توانیم از پاره‌ای از اشتباهاتش که مربوط به اصلاح‌طلبان است به سهم خود درگذریم و اگر می‌خواهد از این به بعد از حقوق مردم دفاع کند او را به اصطلاح «تحویل بگیریم» و یا اینکه اگر حق او ضایع می‌شود از حق او دفاع کنیم؛ همه این کارها را می‌توانیم انجام دهیم اما با این وجود مسئولیت حقوقی کارهای او بر گردن خودش است.”

اصلاح‌طلبان خود را برای دفاع از احمدی‌نژاد آماده می‌کنند+ تصاویر

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *