اصرار مرتضوی به احضار و دعوت نشدن برای اجرای حکم یکی از پرونده هایش

اصرار مرتضوی به احضار و دعوت نشدن برای اجرای حکم یکی از پرونده هایش
ایسنا نوشت: سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در واکنش به خبر صدور حکم جلبش، اعلام کرد: تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است.

اصرار مرتضوی به احضار و دعوت نشدن برای اجرای حکم یکی از پرونده هایش

ایسنا نوشت: سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در واکنش به خبر صدور حکم جلبش، اعلام کرد: تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است.
اصرار مرتضوی به احضار و دعوت نشدن برای اجرای حکم یکی از پرونده هایش

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *