از افسانه‌های پارینه‌سنگی در قلعه‌بزی تا زوزه‌های باد در گوش ریگ جن

از افسانه‌های پارینه‌سنگی در قلعه‌بزی تا زوزه‌های باد در گوش ریگ جن
در سفر به استان اصفهان می‌توانیم از صدای افسانه‌های باستانی در سکونتگاه انسان‌های دوره پارینه سنگی میانی تا زوزه باد در گوش شن‌زار ریگ جن را به نظاره بنشینیم.

از افسانه‌های پارینه‌سنگی در قلعه‌بزی تا زوزه‌های باد در گوش ریگ جن

در سفر به استان اصفهان می‌توانیم از صدای افسانه‌های باستانی در سکونتگاه انسان‌های دوره پارینه سنگی میانی تا زوزه باد در گوش شن‌زار ریگ جن را به نظاره بنشینیم.
از افسانه‌های پارینه‌سنگی در قلعه‌بزی تا زوزه‌های باد در گوش ریگ جن

بک لینک

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *