ابراهیمی: رقابت ریاست مجلس خبرگان بین موحدی کرمانی و هاشمی شاهرودی خواهد بود

ابراهیمی: رقابت ریاست مجلس خبرگان بین موحدی کرمانی و هاشمی شاهرودی خواهد بود
عصر ایران نوشت: عضو جامعه روحانیت گفت: در تهران با توجه به افزایش رای اصلاح‌طلبان توانستند به برتری برسند. حضور رای خاکستری در تهران باعث شد تا فهرست امید بتواند 30 نامزد خود را وارد مجلس کند.

ابراهیمی: رقابت ریاست مجلس خبرگان بین موحدی کرمانی و هاشمی شاهرودی خواهد بود

عصر ایران نوشت: عضو جامعه روحانیت گفت: در تهران با توجه به افزایش رای اصلاح‌طلبان توانستند به برتری برسند. حضور رای خاکستری در تهران باعث شد تا فهرست امید بتواند 30 نامزد خود را وارد مجلس کند.
ابراهیمی: رقابت ریاست مجلس خبرگان بین موحدی کرمانی و هاشمی شاهرودی خواهد بود

بک لینک