تصاویر | قدم زنی هما در شانزه‌لیزه | خودنمایی ایران ایر نبش خیابان تاریخی پاریس

تصاویر | قدم زنی هما در شانزه‌لیزه | خودنمایی ایران ایر نبش خیابان تاریخی پاریسدفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پاریس، در خیابان قدیمی شانزه‌لیزه واقع شده است. تصاویر |…

READ MORE

نوجوانان فوتبال ایران فینالیست شدند

نوجوانان فوتبال ایران فینالیست شدندتیم‌ملی فوتبال نوجوانان ایران به فینال بازی‌های آسیایی رسید. نوجوانان فوتبال ایران فینالیست شدند تیم‌ملی فوتبال نوجوانان ایران به فینال بازی‌های آسیایی رسید.نوجوانان فوتبال ایران فینالیست…

READ MORE

معرفی نامزدهای جشنواره مقاومت/ رقابت نزدیک «ایستاده در غبار» و فیلمی لبنانی

معرفی نامزدهای جشنواره مقاومت/ رقابت نزدیک «ایستاده در غبار» و فیلمی لبنانینامزدهای دو بخش بین‌الملل و داخلی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت معرفی شدند. معرفی نامزدهای جشنواره مقاومت/ رقابت نزدیک…

READ MORE

کارگردانی که با «بردگان جنسی داعش» به جشنواره فیلم مقاومت آمده است

کارگردانی که با «بردگان جنسی داعش» به جشنواره فیلم مقاومت آمده استتسنیم نوشت: امیر تاکی، فیلمساز عراقی ساکن انگلیس گفت: «امروز مقاومت در برابر رسانه‌های عظیمی است که ذهن‌های مردم…

READ MORE

سانحه برای جت اختصاصی کریس رونالدو

سانحه برای جت اختصاصی کریس رونالدوجت اختصاصی کریستیانو رونالدو هنگام فرود دچار آسیب شد. سانحه برای جت اختصاصی کریس رونالدو جت اختصاصی کریستیانو رونالدو هنگام فرود دچار آسیب شد.سانحه برای…

READ MORE